De flesta elever positiva till kameror

Nio av tio gymnasieelever vill tillåta kameraövervakning på den egna skolgården. Trots det säger kammarrätten nej till två gymnasieskolor i Stockholm att använda övervakningskameror inomhus. Lagen behöver därför ses över, skriver Svenska Stöldskyddsföreningen.

Publicerad
Annons

Frågan om kameraövervakning i våra skolor behöver åter diskuteras. Kammarrätten har sagt nej till att två gymnasieskolor i Stockholm får använda övervakningskameror inomhus under skoltid på grund av att det innebär för stort intrång i elevernas personliga integritet. Samtidigt har inbrott, stölder och skadegörelse i det närmaste upphört sedan skolorna satte upp övervakningskamerorna. Undersökningar visar att ungdomarna är positiva till kamerorna ur ett trygghetsperspektiv och att de inte ser intrånget i integriteten som allvarligt. Förslaget till ny kameralag bör därför ses över ytterligare.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons