Träning bra för produktiviteten

En färsk studie gjord inom tandvården visar att träning på arbetstid ger mer i arbetsenergi än samma antal timmar i valfri ledighet.

Publicerad
Annons

Studien som genomfördes av två forskare på Karolinska institutet gjordes på tre grupper: en grupp fick använda 2,5 timmar av sin arbetstid under en vecka till obligatorisk, fysisk träning, en annan fick motsvarande tid ledigt till valfri disposition och den tredje hade kvar den normala 40-timmarsveckan. Produktiviteten, mätt som antal behandlade patienter, ökade hos alla tre grupperna under året som försöket pågick.

Men de som tränade på arbetstid hade också markanta förbättringar i det som kallas självskattad produktivitet, de upplevde själva att de hade ökad arbetsförmåga och lägre sjukfrånvaro. Det skriver Du & Jobbet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons