”Övervakade elever är tryggare”

Nio av tio gymnasieelever skulle tillåta kameraöver­vakning på skoltid om hanteringen regleras. Även föräldrar är positiva till att elever filmas. Det visar en undersökning som Svenska Stöldskyddsföreningen låtit göra. Det är viktigt att inte tappa bort trygghetsaspekterna i integritetsskyddets namn, skriver Annika Brändström och Pia Lindström, SSF.

Publicerad
Annons

Kameraövervakning är en metod som i kombination med andra skyddsåtgärder kan skapa trygghet och förebygga brott. Användningen måste regleras så att övervakning alltid sker i ett uttalat syfte, att inspelat material används på ett korrekt sätt och att integritetsintrånget hos den enskilde står i rimlig proportion till de positiva trygghetseffekterna.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons