Skral forskning om adhd-behandling

Metoder finns för diagnos och behandling av adhd och autism, men det är skralare med forskning om hur de fungerar, visar en granskning från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Bristen på vetenskapliga svar på dessa viktiga frågor får inte feltolkas som att instrumenten inte har något värde alls i diagnostiken. Men de behöver utvärderas systematiskt, säger Lars Jacobsson, ordförande för SBU:s projektgrupp, i ett pressmeddelande.

Det finns en lång erfarenhet av att medicinera barn och ungdomar som har en adhd-diagnos med centralstimulerande metylfenidat, även om det är ont om forskning, uppger Lars Jacobsson, professor emeritus i psykiatri vid Umeå universitet, för TT.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons