Hans-Roland Johnsson:Så tog kvinnorna bokstavligen över läsandet

I Sverige liksom i övriga västvärlden är det främst kvinnor som läser skönlitteratur, men länge ansågs kvinnlig läsning som suspekt och potentiellt skadlig. Ett genombrott kom med boktryckar- konsten, då de otympliga verken ersattes av behändigare volymer som snabbt kunde gömmas undan.

Hans-Roland Johnsson
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Den moderna litteraturvetenskapen har lärt oss att en litterär text inte exklusivt tillhör författaren utan fordrar läsarens aktiva medverkan för att gestaltas. Med andra ord är identifieringen av läsaren en viktig komponent om man rätt vill placera litteraturen i ett vidare historiskt sammanhang. En särskilt betydelsefull grupp läsare utgörs av kvinnor, som tenderat att vara flitiga läsare i högre utsträckning än män, samtidigt som viss litteratur under lång tid haft just kvinnliga läsare som en viktig eller kanske till och med som sin främsta målgrupp. Att skriva de kvinnliga läsarnas historia är en grannlaga uppgift eftersom vår kunskap, åtminstone fram till modern tid, om kvinnors tillgång till litteratur, läsvanor och reaktioner på det som de läst är så bristfällig och överlag sämre än den som vi tror oss ha om manliga läsare.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons