Arne Melberg:Det skrivna är sällan hugget i sten

Före tryckpressen levde handskrivna texter sitt eget liv, ständigt justerade och kommenterade. En ny avhandling visar hur tryckpressen förändrade vår syn på det skrivna ordet och skapade förutsättningar för en litterär offentlighet.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Själens medium lyder den kryptiska titeln på en mäktig volym av
Thomas Götselius, nyligen försvarad som avhandling i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Underrubriken är lite mer upplysande: ”Skrift och subjekt i Nordeuropa kring 1500.” Avhandlingen handlar mycket riktigt om hur subjektet (”själen”) tillägnar sig skrift (”medium”) och blir till i skrift vid den tid då boktryckarkonsten ändrar alla villkor för att skriva och läsa. Det är ett lärt arbete i klassisk stil: Götselius rör sig till synes obesvärat mellan språken – främst latin, gammeltyska och gammelfranska – och över stora kunskapsområden. Han diskuterar exempelvis teologiska fejder, latinskolans pedagogik, filologisk praktik och tryckkonstens teknologi. Av hela bokens sammanlagt 460 sidor består en tredjedel av noter och referenser.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons