Svenska elever halkar efter

De svenska 15-åringarnas läsförståelse och mattekunskaper har försämrats i den senaste Pisa-undersökningen som blev offentlig nu på förmiddagen.

TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Genomgående visar de svenska 15-åringarna sämre resultat: I läsförståelse ligger de på en genomsnittlig nivå, från att tidigare ha legat över snittet. I naturvetenskap presterar de svenska eleverna för första gången under OECD-snittet. Och i matematik ligger eleverna på en genomsnittlig nivå, efter att i den förrförra Pisaundersökningen 2003 legat över det internationella snittet.

Nära en femtedel av de svenska eleverna når inte upp till basnivån i läsförståelse. Andelen har ökat från 13 till 18 procent sedan 2000. Graverande är att nästan en fjärdedel av pojkarna inte når upp till den grundläggande nivån i läsförståelse. Både killar och tjejer visar sämre resultat över tid, men killarna har tappat mer, enligt Skolverkets sammanfattning.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons