”Låt inte engelskan helt ta över forskningen”

Att förmedla och sprida forskningsresultat lättillgängligt till en svensk publik premieras överhuvudtaget inte i den akademiska världen i dag. Karriärmedvetna forskare väljer därför ofta bort publiceringar på svenska till förmån för engelska, skriver ett flertal arbetslivsforskare.

Publicerad
Annons

Svenska arbetslivsforskare har under en längre tid bekymrat sig över att forsk­ningen om arbetslivet (i vid bemärkelse) har hamnat i periferin. Dess tidigare framträdande position har kraftigt försvagats vad gäller såväl tilldelning av forskningsmedel som samhällspåverkande kraft. Problemen har diskuterats livligt bland forskarna och har mynnat ut i ett antal debattartiklar i pres­sen samt skrivelser till departement och forskningsfinansiärer. Målet är att flytta fram positionerna och verk­ligen vara en forskning vars resultat bidrar till ett bra arbets­liv och samhälle. 

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons