”Sätt en tidsgräns för utgivarens ansvar”

Synen på hur länge ansvaret faller på ansvarig utgivare vid webbpubliceringar skiljer sig åt mellan länder. Sverige har landat i ett vidsträckt ansvar, som inte är rimligt. Det skriver Niclas Malmberg (MP), ledamot i Mediegrundlagskommittén som lämnar sitt betänkade till regeringen idag.

Publicerad
Annons

Idag lämnar Mediegrundlagskommittén in sitt betänkande till regeringen. Mediegrundlagskommittén är en parlamentariskt sammansatt utredning som har haft i uppdrag att utreda vissa frågor på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. Däribland att analysera om skyddet för den personliga integriteten i databaser med utgivningsbevis är tillräckligt, om Sverige bör delta i internationellt rättsligt samarbete på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området och om det finns behov av en undantagsbestämmelse i grundlagarna vad gäller produktinformation.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons