Annons

Så mycket får svenska barn i veckopeng

6 av 10 barn mellan 9 och 19 år får vecko- eller månadspeng. Och flickor får mer än pojkar. Det visar en undersökning som gjorts av Demoskop på uppdrag av SEB.

Foto: lev dolgachov

– Vecko- och månadspeng är ett bra sätt för barn att lära sig hantera pengar och jag hade hoppats att siffran skulle vara ännu högre. Men vi har sett att trenden varit på väg nedåt ett tag. Intressant är också att flickor får mer än pojkar, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Den här undersökningen ger inte svar på varför det ser ut så men förklaringar som att flickorna ses som mer mogna att hantera pengar tidigare, att de har större utgifter eller att de är bättre förhandlare, har föreslagits i andra sammanhang, menar Jens.

Prata om vad pengarna ska räcka till

Barn som är 9-12 år får oftare veckopeng, medan det är vanligare med månadspeng hos äldre barn. Pengarna går främst till godis, sparande och kläder. En av tre har någon form av överenskommelse med sina föräldrar om vad pengarna ska räcka till. Fler borde ha den diskussionen, tycker Jens.

– Det är bra att sätta in veckopengen i ett sammanhang och göra barnen delaktiga i både frågan om hur stor summan ska vara och vad den ska användas till. Då blir det lättare att lära sig hur det fungerar med pengar, att man måste spara ibland för att ha råd med något dyrare och att pengarna kan ta slut.

Resultaten visar att det oftast är föräldrarna som bestämmer hur stor veckopengen ska vara, men att de flesta barnen är nöjda med sin inkomst.

Hälften av dem som får pengar sparar

En vanlig summa för 16-17-åringarna är storleken på studiebidraget. Får man ansvaret för hela studiebidraget bör det också finnas en tydlig överenskommelse om vad som ska betalas med hjälp av den summan.

– Kanske bestämmer man att barnet själv får betala löpande utgifter som fika, snabbmat, bio, godis och vissa kläder, medan föräldrarna hjälper till med dyrare inköp som vinterjacka eller skor.

Hälften av dem som får pengar sparar en del av dem. 13-15-åringarna är sämst på att spara enligt undersökningen.

– Det är ändå glädjande att så pass många sparar. Dessutom är det en hel del, framför allt i de äldre åldersgrupperna, som gör någon form av budget.

SEB:s ungdomsapp är ett verktyg för att hjälpa barn att få koll på sin ekonomi – och för föräldrarna att se till att vecko- eller månadspengen faktiskt ges regelbundet. Det går att se när pengarna kommer in på kontot, göra överföringar mellan egna konton, se kontohändelser och börja spara.

Läs mer om SEB:s ungdomsapp.