Klimatmålen kräver trendbrott

Ny effektivare teknik och förnybara energikällor räcker inte för att Sverige ska klara klimatmålet till 2050. Vi måste också bryta dagens snabba ökning av vägtransporter, flygresor och resurskrävande konsumtion. Ett villkor för det är tätare städer där cykling och kollektivtrafik blir konkurrenskraftiga transportmedel.

Erik Sidenbladh
Publicerad
Annons

Den framtidsbilden ger en ny rapport från Avdelningen för miljöstrategisk analys vid KTH, Tekniska högskolan i Stockholm. I en pilotstudie med fem scenarier redovisar forskarna de trendbrott och genomgripande samhällsförändringar som behövs för att minska utsläppen av växthusgaser med 85 procent fram till 2050. Det är i linje med EU:s och Sveriges mål att den globala uppvärmningen ska begränsas till två grader.

Rapporten är beställd av Naturvårdsverket och publiceras i veckan.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons