ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

PTS hemlighöll datalagrings-PM

Efter att EU-domstolen ogiltigförklarade direktivet om datalagring konstaterade Post- och Telestyrelsen, PTS, i en analys att de svenska reglerna inte var förenliga med domstolens beslut. Men myndighetens generaldirektör tyckte att det var ”olämpligt” att skicka tolkningen till justitiedepartementet eftersom den då skulle bli offentlig handling.

Adam Erlandsson
Publicerad

Myndigheten valde istället att redogöra muntligt för sina ståndpunkter i frågan för ledamöterna i justitieutskottet. Men när politikerna ville ta del av en skriftlig promemoria valde PTS att hålla den hemlig.

I ett brev som tidningen Ny Teknik återger delar av skriver PTS generaldirektör Göran Marby till Justitieutskottets kanslichef Thomas Lindstam att det är ”olämpligt” att skicka över promemorian eftersom det skulle innebära att den blir expedierad och därmed diarieförs och blir offentlig handling.

Laddar…