Ökad arbetslöshet bland invandrare

Färre svenskar är arbetslösa – men för utrikes födda går utvecklingen åt motsatt håll. När flyktingströmmen tilltar kommer gapet att öka ytterligare, varnar Arbetsförmedlingen.

TT
Publicerad
Annons

Klyftan mellan hur stor andel av svenskarna som är i jobb och hur stor andel av invandrarna som är det fortsätter att öka. I dag är mer än var femte utrikes född arbetslös, mot drygt fyra procent bland inrikes födda, enligt Arbetsförmedlingens nya månadsstatistik.

– Utvecklingen mot en tudelad arbetsmarknad blir allt tydligare, säger Mats Wadman, Arbetsförmedlingens analyschef.

Studier har visat att andelen flyktingar som har ett jobb är lägre även efter tio år i landet. Cirka två av tre flyktingar är då i arbete, enligt Statistiska centralbyrån, mot drygt åtta av tio inrikes födda. Kvinnorna är de som i högst grad står utanför arbetsmarknaden.

TT: Vad behövs för att gapet ska slutas i stället för att fortsätta vidgas?

– Det behövs att alla hjälps åt. Samverkan mellan olika myndigheter, att arbetsgivarna tar ett ökat ansvar och ställer upp med praktikplatser och annat. Även rejäla utbildningssatsningar för de lågutbildade. Chansen att få ett arbete är oändligt mycket större om man har åtminstone gymnasiekompetens, säger Mats Wadman.

Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons