Arkelstens resa är olämplig

Mutexperten Claes Sandgren om Sofia Arkelstens bjudresa: Arkelsten kan visserligen sätta sin prestige åt sidan genom att betala tillbaka ett belopp motsvarande värdet av förmånen, men förtroendeskadan kan inte helt repareras.

Publicerad
Annons

Det är av stort värde att företrädare för näringslivet och ledande politiker kan utbyta information och lära av varandra. Resor och andra arrangemang som anordnas i ett sådant syfte är därför välkomna. Det kan leda till bättre beslut på ömse håll. Men politiker som deltar i sådana arrangemang måste vara medvetna om vikten av att umgänget med näringslivet sker i former som inte kan äventyra deras integritet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons