Modekyrkan alla ville efterlikna – och övertrumfa

Mariakyrkan i Lübeck.
Mariakyrkan i Lübeck. Foto: Arnold Paul

Mariakyrkan i Lübeck var i hundratals år ohotad som mönster och förebild för arkitekturen i hela Östersjöområdet.

Dick Harrison
Publicerad
Annons

Fråga: ”Nästan alla våra gamla kyrkor är byggda efter mönster från kyrkor i utlandet – den romanska stilen i Tyskland, den gotiska i Frankrike, och så vidare. Men går det att komma längre än så. Kan man peka ut någon enskild kyrkobyggnad i utlandet som vi vet influerade oss och våra grannländer så mycket att det borde ingå i vår allmänbildning att känna till den?”

Dick Harrison: Ja, det kan man. Om jag bara fick peka på en enda sådan inflytelserik kyrka skulle valet falla på Mariakyrkan i Lübeck. De byggnadsideal som de lybska köpmännen gjorde till sina blev av avgörande betydelse för den karaktäristiska hansearkitekturen och i förlängningen för arkitekturen i hela Östersjöområdet. För att förstå varför just Mariakyrkan i Lübeck blev så imponerande måste man ta i beaktande att Lübeck, som biskopsdöme betraktat, var relativt svagt. Det var köpmännen som dominerade, inte stiftschefen, som saknade världsliga maktbefogenheter i sitt distrikt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons