Stopp för biologisk mångfald i Norra Djurgårdsstaden

Stockholms nya miljöstadsdel blockerar en av djurens och växternas spridningsvägar mellan norra och södra Djurgården - i nationalstadsparken. Naturen utarmas på sikt, anser Naturskyddsföreningen, som kräver att planerna ändras.

Publicerad
Den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden är ett högprestigeprojekt för den politiska majoriteten i Stockholms stad.

Den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden är ett högprestigeprojekt för den politiska majoriteten i Stockholms stad.

Foto: YVONNE ÅSELL
Annons

FN har utlyst 2010 till biologiska mångfaldens år. I lördags uppmärksammades betydelsen av att värna artrikedomen på flera håll i världen. Och idag är det nationalparkernas dag i Sverige och Europa.

Men det är ingenting som märks i Nationalstadsparken i Stockholm, som inte alls har samma skydd som en nationalpark, suckar Richard Murray, ordförande i förbundet för Ekoparken.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons