Ökad kontroll gör arbetstagare sjukare

Förbättrad produktivitet uppnås inte när man höjer kraven om de anställda saknar inflytande över sin arbetssituation. Ökad kontroll av arbetstagarna gör dem sjukare och minskar produktiviteten, skriver professorerna Töres Theorell och Robert A Karasek.

Publicerad
Annons

Det är viktigt för oss människor att vi känner att vi kan påverka vår egen situation. Alldeles särskilt gäller det när det ställs höga krav på oss. Detta är allmänt accepterat bland arbetsmiljöforskare. Trots det har politikerna – från vänster till höger – nu fastnat i en övertro på att man med ökad kontroll av och ökade krav på medborgarna skall kunna lösa viktiga samhällsproblem.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons