Skolan öppnare – men långsamt

Det öppna klassrummet är grunden för ett tolerant Sverige. Lärarnas Riksförbunds nya studie visar på en ökad öppenhet för hbt-frågorna, men också att homofobi fortfarande är vardag i skolan. Vi har mycket kvar innan skolan är en öppen skola för alla, skriver Bo Jansson och Freddy Grip.

Publicerad
Annons

I
Sverige ska lärare ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och förmåga till kritiskt tänkande. Lärare ska inte diskriminera någon med avseende på exempelvis sexuell identitet. Ingen elev eller lärare ska behöva känna sig ifrågasatt eller hotad på grund av sin sexuella läggning. Skolan ska därmed utgöra den fristad för tolerans som hela samhället borde vara. Men var tionde lärare anser att det inte råder en tolerant inställning på den skola där de arbetar. Det visar den undersökning som Lärarnas Riksförbund låtit göra och där drygt 1200 lärare har svarat.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons