M: Språket nyckeln till integration

Sveriges välstånd grundas i hög grad på en historisk öppenhet mot människor från andra länder, kulturer och religioner. Denna tradition är något Moderaterna vill bygga vidare på och vi lägger nu förslag för att underlätta både studier och arbete för utrikes födda, skriver Elisabeth Svantesson (M).

Publicerad
Annons

Integrationsutmaningarna i Sverige är stora och kräver ständig förnyelse av politiken men först och främst handling. Att människor – av olika anledningar – väljer att bosätta sig i Sverige är positivt. Men det ställer också krav på en fungerande integrationspolitik. Det är främst genom att stärka utrikes födda personers språkkunskaper och jobbchanser som integrationen långsiktigt kan fungera bättre. Medan Socialdemokraterna tiger i frågan och Sverigedemokraterna skuldbelägger invandrarna föreslår Moderaterna nu flera konkreta åtgärder på dessa områden.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons