Recension

I väntan på Mona SahlinBiografier med kort hållbarhet

Lena Andersson
Publicerad
Annons

Det ges ut åtskilliga biografier om och av politiker mitt i sin gärning, böcker med kort hållbarhet, ett förlorat val och ingen vill läsa dem. Eftersom de politiska skeendena går för fort för att utgöra relevant bokstoff fungerar biografierna snarare som karaktärsanalyser. Men innehållet påverkas rimligtvis av att inte vara en summering av en avslutad karriär utan handla om politiker mitt uppe i den. Politikerns frihet att tala blir begränsad. Allt de säger kan när som helst få konsekvenser för den politiska verklighet de rör sig i.

I
Anita Kratz bok om Fredrik Reinfeldt görs en ofta återkommande värdering av huvudpersonen från partikolleger: han är en ensamvarg. Det som förbryllar är att omdömet inte används positivt. Ensamvarg borde vara något eftersträvansvärt för individualismens främsta förespråkare i svenskt partiväsen. Möjligen säger det något om kluven självbild hos ett parti som vill ha så lite politik som möjligt men som tvingas gå samman och organisera sig eftersom motståndaren gör det med sådan glädje och frenesi.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons