Miljardbeslut utan politisk insyn

EU:S VATTENDIREKTIV Tjänstemän har satts att ensamma fatta beslut om framtiden för svenska sjöar, vattendrag och kuster. Men underlaget brister. Genomförs förslagen väntar mer byråkrati och ökade kostnader för kommuner och företagare – utan någon garanti om bättre vattenkvalitet. Vi kräver att regeringen tar över styrningen och senarelägger besluten ett år, skriver företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting och Lantbrukarnas Riksförbund.

Publicerad
Annons

2015 ska alla vatten i Europa ha uppnått god ekologisk och kemisk status. I Sverige beslöt därför riksdagen år 2004 att inrätta fem regionala vattenmyndigheter som ansvarar för att EG:s ramdirektiv för vatten genomförs i landet. För varje vattenmyndighet finns en vattendelegation som fattar beslut inom vattenmyndighetens ansvarsområde.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons