Marianne Rasmuson:Falsksång ger nycklar till musikaliteten

På senare tid har forskare åter börjat intressera sig för melodi- och tondövhet. Nya studier bekräftar de genetiska förutsättningarnas stora betydelse, men lyckas inte besvara alla frågor om musikalitetens natur.

Marianne Rasmuson
Publicerad
Annons

Musikalitet är en svårfångad egenskap, som omfattar ett brett spektrum av mottaglighet för tonmönster av olika slag. Studier av hjärnskador visar att musikalitet i huvudsak är förankrad i den högra hjärnhalvan, till skillnad från språkförmågan som finns i vänster halva. Fullt så enkelt är det dock inte, utan båda hjärnhalvorna tycks vara involverade vid musikalisk aktivitet. Nya studier visar att det inte finns något avgränsat musikcentrum i hjärnan. Troligen förutsätter musikupplevelsen en personligt färgad samverkan mellan olika regioner i tinninglobens hörselcentrum och andra områden i hjärnan som har med minne, känslor och motorik att göra.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons