Sveriges krisberedskap är undermålig

Vid en kris eller katastrof i Sverige är det kommunerna som blir ansvariga. Men inte ens hälften av landets kommuner når de uppsatta målen för krisberedskap. Sverige behöver en krismyndighet som tydligt tar ansvar för beredskapen i landet, skriver Johan Färm, specialist på samhällets krishantering, vd BRM Europe AB.

Publicerad
Ett av planen flyger in i World Trade Center den 11 september 2001.

Ett av planen flyger in i World Trade Center den 11 september 2001.

Foto: AP
Annons

Helena Lindberg, generaldirektör på MSB, har inför tioårsdagen av 11/9 hävdat att vi är väl rustade i Sverige inför eventuella terrorangrepp och katastrofer och att samverkan mellan offentliga och privata aktörer är god. Hon ger tyvärr en förskönande bild av verkligheten. Sanningen är att kommunerna, som blir ansvariga för hanteringen av en katastrof, själva uppger att de har en undermålig beredskap. Inte ens hälften av landets 290 kommuner når de uppsatta målen för krisberedskap trots nära två miljarder kronor i extra statliga anslag.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons