”Sjömän måste skyddas från piraternas våld”

Det är nödvändigt att tillåta beväpnade vakter ombord på svenska fartyg. Det ökande våldet i många farvatten gör det nödvändigt att på ett bättre sätt garantera säkerheten för sjömän. Det skriver Tryggve Ahlman, Sveriges Redareförening.

Publicerad
Ett taiwanesiskt fiskefartyg som spolats upp på stranden i Somalia i september 2012, efter att besättningen frigetts mot en lösesumma. Problemen har varit stora i farvattnen utanför Somalias kust.

Ett taiwanesiskt fiskefartyg som spolats upp på stranden i Somalia i september 2012, efter att besättningen frigetts mot en lösesumma. Problemen har varit stora i farvattnen utanför Somalias kust.

Foto: Farah Abdi Warsameh/AP
Annons

På torsdag ska riksdagen rösta om ny lag om tillåtelse att ta ombord beväpnade vakter på svenskflaggade fartyg. Lagen skall omfatta områden som av det internationella samfundets sjöfartsorganisation IMO, är definierat som ”högriskområde” för hotet av att anfallas av pirater. Att fartygets besättningspersonal ska utsättas för hot om grovt våld är helt oacceptabelt. Sjömännen måste få hjälp och stöd att försvara sina liv. Alla parter är överens om att besättningarna är just besättningar och inga soldater. Besättningarna ska inte beväpnas!

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons