Ulf Jonsson:Hjärnvågor säger inget om Guds existens

Det är vanskligt att dra religiösa växlar på naturvetenskaplig forskning. Steget är långt mellan att mäta hjärnaktivitet och att avgöra om Gud finns, konstaterar religionsfilosofen Anne Runehov i sin doktorsavhandling.

Ulf Jonsson
Publicerad
Annons

I skuggan av Nobelfestligheterna den 10 december i vintras ägde en anmärkningsvärd doktorsdisputation rum i Uppsala, när religionsfilosofen Anne Runehov lade fram sin avhandling Sacred or Neural? I avhandlingen granskar hon sambandet mellan religiösa upplevelser och den mänskliga hjärnan. Närmare bestämt är det ett par kanadensiska och amerikanska hjärnforskares undersökningar av detta samband som skärskådas. Deras undersökningar har debatterats livligt, också i Sverige. Så har exempelvis Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi i Uppsala, hävdat att undersökningarna får Guds existens att framstå som mindre sannolik (SvD 24/7 1999). Genom Runehovs avhandling har de nordamerikanska undersökningarna nu för första gången underkastats en övergripande och systematisk analys. Runehovs slutsatser går i en annan riktning än Larhammars.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons