Målet är att må toppen

Qigong och Step-up. Stenålderskost och artificiella vitaminer. Allt kan användas. Ansvaret är ditt. Hela du ska vara i balans. Det är kärnan i den nya hälsovågen, som Idagsidans sommarserie Hela dig själv ska spegla och analysera. Vi börjar på Bjärehalvön, där 200 människor nyligen samlades för att insupa kunskap.

Anders Haag
Publicerad
Annons

Båstad Bom. Bom. Bom. De monotona ljuden från terapeuten Helene Tanis trumma skär inte bara genom märg och ben, det tar sig också genom väggarna på hotell Skansen i Båstad. Jag fantiserar om att ljudvågorna studsar vidare ut på Bjärehalvön, krockar med ”stenfolket” vid Hovs hallar och tränger in till de sedan länge döda i Dags Hög.
Men tillbaka till konferensrummet på hotell Skansen: Här ligger ett 40-tal personer utsträckta på rygg och blundar. Tanken är att trumdunket ska försänka människorna i denna grupp i ett meditativt tillstånd. De ska föreställa sig att de tar sig genom ett imaginativt hål i jordytan, att de går ner i underjorden, och att de där möter sitt ”kraftdjur”, ett djur, vilket som helst, som de behöver just nu för att få mer styrka i vardagen.
I ett annat konferensrum står Anders Persson, iklädd en imponerande kinesisk dräkt, och leder ett qigong-pass. Rörelserna är långsamma, meditativa och vackra att se på, när man betraktar en som behärskar konsten.

Här är syftet att nå balans både på kroppslig och själslig nivå, och öka vitaliteten. Anders Persson instruerar oss att fånga in den positiva, stärkande ”energin” med våra händer, och föra den till de ställen i kroppen och själen där energin behövs. Och sedan ska vi föra ut den negativa energin: spänningar, känsloblockeringar, vrede, sorg och ångest.
Vad är nu detta? En New Age-festival? Det skulle ha kunnat varit det, men det här är en fortsättning på ”gamla” New Age: låt oss kalla den Hela dig själv-rörelsen. I tre dagar samlades ett par hundra människor – nästan uteslutande kvinnor i medelåldern och uppåt – i Båstad och Torekov för att lyssna på föredrag om hur man blir och håller sig frisk, och deltog i olika workshops på samma tema. Bjäre hälsodagar kallades arrangemanget, och gick av stapeln under helgen före midsommar.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons