Ökad hotbild mot livsviktiga bin

Det finns ungefär 280 olika arter av bin i Sverige, varav en tredjedel beskrivs som hotade – eller på väg att bli hotade. Arkivbild
Det finns ungefär 280 olika arter av bin i Sverige, varav en tredjedel beskrivs som hotade – eller på väg att bli hotade. Arkivbild Foto: Patrick Pleul/AP/TT

Bin och andra pollinerande insekter är avgörande för vår matförsörjning. Men bestånden minskar dramatiskt på flera håll i världen – och nya studier visar att hoten från mänsklig påverkan tycks vara allvarligare än forskarna hittills har trott.

Jörn Spolander/TT
Publicerad
Annons

Utan insekter blir det svält på jorden. Den absoluta majoriteten av jordens alla växter är beroende av bin och andra pollinatörer för att kunna fortplanta sig. Och vi människor – liksom alla andra djur – är beroende av växterna för att överleva. I runda slängar är 75 procent av de grödor vi odlar för matproduktion beroende av pollinatörer för att kunna ge oss mat.

Problemet är att många pollinerande insekter minskar i antal och några arter har till och med försvunnit helt från vissa områden. Bara i Sverige är ungefär en tredjedel av landets nästan 300 olika arter av vildbin rödlistade, och 16 arter klassas numera som utdöda. Och en internationell genomgång från 2019 visar att nästan hälften av världens insektsarter är på nedgång, och att en tredjedel riskerar att bli utrotade under detta århundrade.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons