Marianne Rasmuson:Fler släktingar väntar på att bli upptäckta

I september 2003 hittades kvarlevorna av en småväxt förhistorisk människoform, Homo floresiensis, på ön Flores, väster om Java. Sensationellt nog existerade arten samtidigt som Homo sapiens. Mycket tyder på att fientliga människor gjorde sig av med det främmande folkslaget.

Marianne Rasmuson
Publicerad
Annons

Hur länge har människor funnits på jorden, var stod mänsklighetens vagga och på vilka vägar har människorna spritt sig över jorden? Det senaste halvseklets forskning har givit åtminstone approximativa svar på dessa eviga frågor. Vi tror oss numera säkert veta att ursprunget finns i Afrika. De äldsta, cirka fyra miljoner år gamla fossila fynden av tvåbenta varelser finns där och ingen annanstans. Senare afrikanska fynd, från 2,5 till 2 miljoner år gamla, räknas till vårt eget släkte Homo, och är associerade med bearbetade stenflisor och en ökande hjärnvolym. Homo erectus stod för den första utbrytningen. Arten anses ha utvandrat från Afrika för mellan 1,5 och 2 miljoner år sedan och spritt sig över stora delar av Eurasien. Den är mångformig och har fått olika namn i de områden där den påträffats, i Afrika, Italien, Spanien, Kaukasus, Sydostasien och Kina. Neandertalmänniskan var troligen en sentida europeisk avkomling till Homo erectus.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons