ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Lena Hallengren: ”Så här ska det inte gå till”

Socialminister Lena Hallengren (S)
Socialminister Lena Hallengren (S) Foto: Lars Schröder/TT

SvD:s granskning av hur ALS-sjuka hamnar i kläm väcker starka politiska reaktioner. Moderaterna öppnar nu för att se över LSS-lagen – och vill att staten ska ha huvudansvaret för assistans. Socialminister Lena Hallengren betonar i sin tur kommunernas ansvar.

Fredrik Mellgren
Publicerad
Annons

SvD har i ett antal artiklar beskrivit hur flera personer med ALS och deras anhöriga tvingas vänta på besked om hjälp från Försäkringskassan.

Försäkringskassans handläggningstider är inte ovanligt långa vad gäller ALS. Men eftersom sjukdomen har ett så snabbt förlopp blir de drabbade avsevärt sjukare när deras ärende hanteras.

Lena Hallengren säger till SvD att hon blir upprörd när hon läser om personer med stora hjälpbehov som lämnats utan samhällets stöd.

– Så här ska det inte gå till. Kommunen har alltid det yttersta ansvaret för att alla som behöver stödet också får det. Om en person ansöker om assistansersättning från Försäkringskassan har kommunen ansvar för att den sökande får stöd under handläggningstiden. Det kan exempelvis ske genom personlig assistans, säger hon och tillägger:

– Ingen ska lämnas utan stöd, oavsett Försäkringskassans handläggningstider.

Reglerna kring assistans är komplexa då ansvaret delas just mellan kommunerna och Försäkringskassan.

Flera av de som SvD talat med vittnar också om att det är svårt att veta hur de ska ansöka, vilka blanketter som ska fyllas i och vilka kryphål som finns.

Annons
Annons

I granskningen har vi berättat om Anne, som fick avslag från Försäkringskassan. Hon valde då att ansöka hos sin kommun.

Anne dog i slutet av mars. Hon fick aldrig någon personlig assistans beviljad.

Lena Hallengren vill inte uttala sig om enskilda fall. Hon påpekar att Försäkringskassan arbetar för att hålla nere handläggningstiderna, men det får samtidigt inte gå ut över handläggningens kvalitet och rättssäkerhet.

– Jag vet också att handläggningstiderna för assistansersättning har minskat det senaste året vilket är positivt, säger hon.

Camilla Waltersson Grönvall är socialpolitisk talesperson för Moderaterna. Även hon berörs djupt av vittnesmålen i SvD:s granskning.

– Jag blir både förtvivlad och förbannad. Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige att man inte får snabb och rätt hjälp när man drabbas av en så svår sjukdom som ALS. Den är obotlig och har ofta ett snabbt förlopp. Då måste också stöd och hjälp snabbt komma på plats, säger hon.

Hon pekar på just de delade ansvaret mellan staten och kommunerna.

– Från Moderaternas sida har vi under lång tid drivit att assistansen ska bli statlig och vi har fått med en majoritet i riksdagen gällande det. Det skulle säkra att man inte blir olika behandlad beroende på vilken kommun man bor i, säger Camilla Waltersson Grönvall och understryker att svensk lagstiftning, hälso- och sjukvårdslagen, innebär att alla invånare i Sverige ska få vård efter behov.

– Det kan inte vara valbart att följa den lagen utan den ska följas likhet med andra lagar. Försäkringskassans handläggning måste också förbättras. Dessutom vill vi att palliativ vård, vård i livets slutskede, ska byggas ut och utvecklas, säger hon.

Annons
Annons

Lena Hallengren vill också att Försäkringskassans handläggningstider kortas ytterligare. Men hon återkommer till kommunernas ansvar.

– Det kan handla om många olika stöd som personlig assistans, avlösning, hjälp i hemmet, bostad med särskild service. Men även bostadsanpassningsbidrag, färdtjänst, hemtjänst och särskilda boendeformer kan vara aktuellt för att få rätt stöd och hjälp.

I SvD:s granskning riktas också kritik mot 65-årsgränsen i LSS-lagen. Lagen är skriven så att den som fyllt 65 år inte har rätt att ansöka om personlig assistans från Försäkringskassan eller från sin kommun.

Har någon beviljats timmar innan 65-årsdagen gäller de också efter. Och har personen hunnit ansöka innan födelsedagen fortsätter ansökan, samma gäller den som överklagar. Däremot baseras en överklagan generellt sett på hur den drabbade mådde vid ansökan.

Camilla Waltersson Grönvall är kritisk till 65-årsgränsen.

– Människor med exempelvis ALS ska ha rätt att få den vård de behöver oavsett ålder. Får man inte det är Moderaterna beredda att se över vad som krävs för att de ska få det, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Lena Hallengren menar att Försäkringskassans gräns inte innebär att samhället totalt sett drar sig tillbaka för dem som är över 65 år.

– Särskilda boendeformer, hemtjänst och hemsjukvård kan vara aktuellt såväl innan som efter att en person fyllt 65, säger hon.

Annons
Annons