Annons

Nu slopar Klarna ännu fler onödiga avgifter

Foto: Colourbox

I början av hösten 2021 tog Klarna flera steg för att göra slut på evighetskrediter och onödiga avgifter. Genom detta har företagets kunder hittills sparat hundratals miljoner kronor. Nu kommer fler förändringar – bland annat slopad avgift för månadsfaktura, autobetalningar och påminnelser via SMS.

I september 2021 presenterade Klarna sin stora satsning på att driva på förändringen mot en mer hållbar kreditmarknad. Fyra omfattande produktförbättringar genomfördes, som alla på kort tid har bidragit till att sätta en ny standard för hållbara betalningar i branschen.

Onödiga avgifter eliminerades, krediter utan slutdatum slopades och samtidigt infördes fler betalningspåminnelser och betaltiden vid fakturaköp fördubblades. Detta har bland annat resulterat i mer än en halvering av andelen fakturor som fått en påminnelseavgift, dessutom har Klarnas kunder i Norden sparat mer än 50 miljoner USD bara under sista kvartalet 2021.

Nu kommer nästa stora satsning på mer konsumentvänliga produkter. Fyra nya produktförbättringar genomförs: Slopad avgift för månadsfaktura, tydligare villkor för delbetalningar, autobetalningar, samt betalningspåminnelser via SMS.

– I höstas påbörjade vi vårt arbete med att driva på förändringen mot mer hållbara betalningar och det har redan genererat goda resultat för konsumenter över hela Norden. Vi är dock varken nöjda eller klara än, säger David Fock, produktchef på Klarna.

Slopad avgift för månadsfaktura

Klarna erbjuder i dag en möjlighet för kunder att samla alla köp som görs under en månad på en och samma faktura. Tidigare hade detta alternativ en månadsavgift på 29 kronor, som nu slopas.

Nya förenklade villkor för delbetalning samt autobetalning införs

Klarna inför nu även ett nytt förenklat finansieringsalternativ för de kunder som väljer att dela upp sina betalningar för större köp. Det ger konsumenten en tydlig och tidsbegränsad avbetalningsplan för respektive köp och som erhålls direkt i samband med att köpet görs. För att göra det enklare för kunderna att komma ihåg att betala sin månadsfaktura införs även möjligheten att betala via autobetalning. Det nya finansieringsalternativet är dessutom fritt från påminnelseavgifter.

Vänlig betalningspåminnelse via SMS

2021 fördubblades betaltiden för fakturaköp från 14 till 30 dagar och fler vänliga betalningspåminnelser i fler kanaler infördes. Sedan dess har andelen påminnelseavgifter mer än halverats. Med en förhoppning om att sänka andelen ytterligare väljer nu Klarna att införa än fler påminnelser, den här gången via SMS.

Annons
Detta är en annons från Klarna, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.