Recension

Sveriges afrikanska krigStark bild av människor i behov av hjälp utifrån

Publicerad
Annons

Det är ett angeläget och alltför sällan diskuterat ämne som Bengt Nilsson tar upp i boken Sveriges afrikanska krig. Det handlar om svenskt bistånd och det är delvis en verkligt upprörande historia, men Bengt Nilsson underskattar tyvärr sina läsare. Den tes som ligger till grund för bokens anklagelseakt är nämligen inte svår att begripa och går i korthet ut på följande: Sveriges omfattande bistånd till en rad afrikanska länder bidrar inte till fattigdomsbekämpning, utan till att hålla korrupta och i värsta fall krigförande länders regeringar under armarna. Eftersom biståndet är utformat som budgetstöd till mottagande länder kan det förvandlas till vapen och bör därför snarast upphöra, anser Bengt Nilsson. Denna slutsats upprepas emellertid så många gånger att ett växande tvivel infinner sig under läsningen gång.

Biståndsgivandets dilemma skulle väl inte försvinna om budgetstöden avskaffades i ett enda slag? Det är inte särskilt svårt att förstå att problemet är betydligt mer komplicerat än så. Att detaljstyra självständiga staters användning av bistånd är förstås också problematiskt, liksom att utforma det som utifrån kontrollerade projekt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons