När Oceanien upptäckte kapten Cook

Spänningar mellan traditionella identiteter och det långvariga inflytandet från väst har gjort det svårt att skapa harmoniska samhällen i Oceanien. En ny bok redogör för söderhavsfolkens gradvisa demokratiseringsprocess.

Publicerad
Annons

När europeiska upptäcktsresande kom till Söderhavet på 1500-talet blev de överraskade över att finna bebodda öar. Människorna i östra Söderhavet, polynesierna, gjorde starkt intryck med sin skönhet, vänlighet, kulturella homogenitet, besläktade språk och reglerade samhällsordning. Deras grannar i väster, melanesierna, uppvisade däremot en förbryllande mångfald med sina olika kulturer och språk - kanske 1 200 särpräglade språk - trots att de var betydligt mindre utbredda än polynesierna. Folken norr om ekvatorn, mikronesierna, var liksom polynesierna spridda över en väldig yta och uppvisade en anmärkningsvärd homogenitet. Hur hade dessa folk med sina små farkoster och primitiva teknik, frågade sig européerna, kunnat upptäcka och befolka dessa öar på väldiga avstånd från varandra? Förutsatte inte dessa bebodda öar närheten till en okänd kontinent? Och hur kunde människorna som bodde längst ifrån varandra likna varandra så mycket, medan de som bodde närmare varandra var så olika?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons