Regeringen skjuter till 150 miljoner för att stödja solkraft

För fjärde året i rad fördubblas den installerade solcellskapaciteten i Sverige och producerar nu tillräckligt för 3 300 svenska eluppvärmda villor, visar ny statistik från Energimyndigheten. Samtidigt ligger Sverige långt efter ledande länder som Italien och Tyskland.

Peter Alestig
Publicerad
Annons

Det brukar heta att Sverige har för lite sol för att ha solkraft, men kanske är det påståendet på väg att motbevisas. Under 2014 slog solcellerna nya rekord i Sverige. 36,2 MW installerades, nästan dubbelt så mycket som året innan, enligt statistik från Energimyndigheten. Den totala kapaciteten är nu uppe i 79,4 MW, tillräckligt för att producera omkring 75 GWh per år - eller täcka elbehovet för omkring 3 300 genomsnittliga eluppvärmda villor.

Främst under sommarhalvåret, när Sverige har gott om sol men då det ofta blåser mindre, har solkraft potential på våra breddgrader. Samtidigt ligger Sverige långt efter andra europeiska länder, exempelvis Italien, poängterar Johan Lindahl vid Uppsala Universitet, som tagit fram statistiken på uppdrag av Energimyndigheten.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons