Fördjupning behövs för att nå estetisk insikt

Modernismen må vara död som konstriktning, men är ännu en kraft att räkna med inom konstlivets institutionella nätverk, skriver norske konsthistorikern Paul Grøtvedt apropå debatten om Odd Nerdrums figurativa skola.

Publicerad
Annons

Det var intressant att läsa Peter Lutherssons (7/8) och Lars O Ericssons (8/8) inlägg i debatten om norsk figuration. De har nyanserade men inte helt sammanfallande åsikter på avgörande punkter. Ericssons kritik av Eva Ströms insinuationer om nazism var träffande. Alla som något känner till konsthistorien vet att den norska figurationen är inspirerad av förmodernistisk konst som till exempel realism, romantik, barockmåleri och klassicism,

När Eva Ström skriver att ”nazismens konst präglades också av ett heroiserande tillbakablickande, den var figurativ med starkt idealiserande drag...”, och kopplar denna till den norska figurationen, kan hon inte ha använt vare sig ögon eller hjärna. Men allvarligare är att hon här fäller en bombastisk dom över det mesta i den förmodernistiska konsten. Ty i konsthistorien är heroiskt tillbakablickande och idealiserande faktiskt ett genomgående drag i det mesta av den västeuropeiska konsten alltifrån sengotiken fram till nationalromantiken vid mitten av 1800-talet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons