Slutet för öppna internet?

Debatten om internet kommer att bli het i Dubai nästa vecka då en internationell tolvdagarskonferens öppnar. Många länder trycker på för att ge ett FN-organ befogenhet att reglera internet, medan bland annat EU och USA menar att detta vore slutet för det öppna internet, skriver Reuters.

Anders Haag
Publicerad
Annons

I nästa vecka påbörjas Internationella Teleunionens stora tolvdagarskonferens. Internationella Teleunionen är sedan 1947 ett FN-organ, men har anor tillbaka till 1800-talet. Dess huvudsyfte har sedan start varit att få telekommunikation att fungera globalt genom internationella överenskommelser. Numera upptar internet en stor del av ITU:s verksamhet.

Inför årets möte har många av de 191 medlemsstaterna sänt in förslag på att ITU och medlemsländerna ska få vittgående möjligheter att kontrollera internet. Om flera utvecklingsländer önskar detta därför att de vill få in mer intäkter från nätet så har auktoritära regimer en annan agenda: de vill kunna kontrollera sina medborgare.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons