Barn utan pass måste kunna återförenas med familjen

Migrationsminister Tobias Billström säger sig vilja arbeta mot människohandel och sexuell exploatering av barn. Men att neka barn som saknar pass tillgång till sitt största skydd, familjen, kan knappast vara att se till barnens bästa, skriver Frida Johansson Metso, Flyktinggruppernas Riksråd FARR och Lars Arrhenius, Ecpat.

Publicerad
Annons

Den 3 mars i år enades regeringen och Miljöpartiet de gröna om en migrationspolitisk överenskommelse. I denna konstateras att praxisavgöranden i familjeåterföreningsärenden har fått allvarliga konsekvenser för vissa grupper som idag nekas denna rättighet. Situationen har uppstått efter ett antal beslut i Migrationsöverdomstolen och ett rättsligt ställningstagande från Migrationsverket som säger att alla som söker om familjeåterförening måste kunna styrka sin identitet genom pass. Annan bevisning såsom DNA-prov anses otillräcklig så länge identiteten inte är styrkt. I exempelvis Somalia går det inte att skaffa en passhandling som Sverige godkänner, vilket har lett till att somaliska föräldrar i Sverige inte längre kan få hit sina barn.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons