Stockholm slopar skolk i betygen

En elevs frånvaro kommer inte längre att synas i terminsbetyget, enligt Stockholms stads nya styre. Anledningen är att dålig skolnärvaro under en kortare period inte ska förfölja en person hela livet, enligt Stockholms nya skolborgarråd Olle Burell. Men oppositionen är kritisk.

Publicerad
TT
Foto: TT
TT
Foto: TT
Foto: TT

På måndagen kunde SvD rapportera att frånvaron i Stockholms skolor har minskat markant de senaste fem åren, från 2,9 procent i snitt till 1,7 procent läsåret 2013/2014.

I dag syns också frånvaron på det terminsbetyg som stadens elever får. Men frånvaron kommer inte längre att synas i betyget, enligt stadens nya skolborgarråd Olle Burell (S).

– Det kan finnas olika skäl till frånvaron, det viktiga är att man uppmärksammar det direkt och då vidtar de åtgärder som krävs för att få tillbaka eleven till skolan. Det är för att eleven ska få goda kunskapsresultat och det är de resultaten vi vill mäta, som man ska ha med sig i betyget, snarare än att det ska förfölja en hela livet om man under någon, förhoppningsvis kortare, period i sitt liv hade dålig närvaro.

Att ha med frånvaron i betyget, är inte det ett sätt att ytterligare uppmärksamma föräldrar på situationen?

– Det viktiga är kanske inte den markeringen i betyget. Det viktiga är det här sms:et som kommer direkt, att man sätter in tidiga insatser, att man har kontakt med socialtjänsten så att de också i bästa fall kan ha närvaro på skolan. Att man inte har med frånvaron i betyget är inte samma sak som att man inte uppmärksammar det.

Tidigare har elevernas frånvaro varit en av de så kallade indikatorer som kommunfullmäktige i Stockholm mäter. Nu tas detta bort och läggs istället på utbildningsnämnden. Detta ska inte ses som att frågans betydelse skrivs ner – utan för att frågorna ska samlas och hanteras bättre där de hör hemma, enligt Olle Burell.

– Det är helt nödvändigt att vi har koll på frånvaron för att vi ska få upp skolresultaten. Vi måste fortsätta att arbeta med att bekämpa skolk och ha ett ännu bättre samarbete mellan skolan och föräldrarna och mellan skolan och socialtjänsten, säger Olle Burell.

Men Lotta Edholm (FP), stadens förra skolborgarråd, är kritisk och tycker att förändringarna tyder på att frågan om närvaro inte prioriteras.

– Vi har fört ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att minska frånvaron. Det är enormt oroväckande att den här frågan nu inte anses vara tillräckligt viktig. Det är korttidsfrånvaron som riskerar att leda till att den långa frånvaron. Korttidsfrånvaron leder också till sämre kunskapsinhämtning, säger Lotta Edholm.

I Stockholm infördes systemet med att skriva in ogiltig frånvaro i elevernas betyg när den förre utbildningsministern Jan Björklund var Stockholms skolborgarråd. När S kom till makten i Stockholm slopades modellen med frånvaron i terminsbetyget – för att sedan införas igen.

Drygt hälften av stadens skolor använder i dag den automatiska sms-tjänst som innebär att ett sms skickas ut till vårdnadshavaren så fort eleven inte kommer till en lektion. Utbildningsförvaltningen hoppas att alla skolor ska använda det automatiska systemet under nästa år.

Enligt den nya skollagen är det dock obligatoriskt att vårdnadshavaren underrättas direkt om eleven är frånvarande utan giltigt skäl.

När frånvaron kommer att tas bort från betygen är ännu inte bestämt.

Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons