Annie Burman:Sången om krigets Akilles ljuder än

”Iliaden” uppstod innan grekiskan ens hade ett skriftspråk, men är liksom ”Odysséen” fortfarande en högst levande berättelse. Två aktuella omtolkningar har hittat nya kreativa ingångar i myten om det trojanska kriget.

Uppdaterad
Publicerad
Brad Pitt som Akilles i filmen ”Troja”.

Brad Pitt som Akilles i filmen ”Troja”.

Foto: WARNER BROS
Annons

Det är sant att varje slut också är en början. Innan det grekiska alfabetet lånades från fenicierna kring 800 f Kr hade grekerna varit analfabeter i närmare 500 år. Det tidigare använda skriftsystemet Linear B, som inte lämpade sig för grekiska, hade endast använts för administration och dog ut när de mykenska palatsen förstördes på 1200-talet f Kr. Detta skriftlösa glapp, ofta kallat de mörka århundradena, var dock inte utan litteratur. En rik tradition av muntlig episk diktning, redan då flera hundra år gammal, gav upphov till många dikter där hjältesagor återberättades. Till sin hjälp hade man formelverser och stående epitet, metriska byggklossar, såsom ”den koögda Hera”, som gjorde improvisationen lättare.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons