Järnvägar också, Borg

Anders Borgs fasta grepp om den svenska statens penningpåse må ha gett stående ovationer i internationell press. Men Sverige är inte som Grekland, Spanien, Belgien eller USA. Skulderna i vårt lands balansräkning är under kontroll.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

En stats finansiella hälsotillstånd och förmåga att klara framtida utmaningar, som en åldrande befolkning och ekonomiska chocker, beror inte bara på statens bruttoskuld i förhållande till ekonomins storlek. Lika viktigt är det att se på hur en stat vårdar sina tillgångar, som infrastruktur, utbildningsväsende, vård, rättsväsende och inte minst tillsynsmyndigheter. Dessa tillgångar är avgörande förutsättningar för utvecklingen av ett dynamiskt och samhällsekonomiskt värdeskapande näringsliv och därmed framtida skattekraft.

Inom samtliga dessa offentliga områden finns stora investeringsbehov, där den samhällsekonomiska avkastningen, utan behov av särintresserade skönmålningar, klart överstiger alternativet att betala av på en, relativt sett, krympande statsskuld.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons