Recension

F-ordet. Mot en ny feminismFeministiska tankar från ett helt annat håll

Lena Andersson
Publicerad
Annons

När en frigörelsefront bildas och formuleras följer en dialektisk utveckling inom gruppen som tycks psykologiskt lagbunden. Då grunden för befrielsen bygger på uppfattningen att man är förfördelad, svag och offer uppstår snart underavdelningar som visserligen vill befrias men vägrar se sig som automatiskt förfördelade, svaga eller offer. De problematiserar det egna budskapet inifrån. Det hävdas ibland att strider inom undertryckta grupper beror på och bekräftar underordningen, men det vore riktigare att se dem som tecken på framsteg och mognad. Ju mindre svängrum desto snävare måste kampen definieras, och inre lojalitet avkrävas.

Petra Östergren har länge varit en inomproblematiserande röst på den feministiska arenan. Hon följer inte flocken och går inte emot sitt samvete. Hon tänker självständiga tankar som hon själv bottnar i och för fram dem på ett icke-fientligt, livsbejakande sätt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons