Befria biskoparna från politikerna

Göran Skytte
Publicerad
Annons

Nio av Sveriges tretton biskopar vill slopa kyrkans rätt att viga. Ett skäl de angivit (
DN 6/2) är att den kommande könsneutrala äktenskapslagen utformas utan kyrkans medverkan. Kanske vill de också undvika att få en ny långvarig plågsam intern strid, som frågan om kvinnliga präster.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons