Vad gäller saken?

SvD
Publicerad
Annons

I januari 1995 ändrades lagstiftningen för preskriptionstiden, det vill säga den tid efter ett brottstillfälle som det är möjligt att döma en person för brottet, för våldtäkt, sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande riktade mot barn. Det nya var att preskriptionstiden började gälla från det att offret fyllt 15 år.

I juni 1998 tillsatte dåvarande regeringen en kommitté som skulle se över om preskriptionstiden även skulle vara omfatta sexuellt ofredande. I slutsatsen föreslog kommittén att preskriptionstiden för sexualbrott mot barn i stället skulle knytas till myndighetsåldern.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons