Ask: Informationen viktig för brottsbekämpning

Det är för tidigt att uttala sig om vilka följder EU-domstolens ogiltigförklarande av datalagringsdirektivet får för den svenska lagstiftningen, menar justitieminister Beatrice Ask.

– Den stora frågan är väl vad som händer på EU-nivå, säger hon till TT.

Mattias Mächs
Publicerad
Annons

EU-domstolen har ogiltigförklarat EU:s datalagringsdirektiv som införlivades i Sverige i maj 2012. Domstolen har granskat direktivet på intitiativ av Österrike och Irland, och nu kommit fram till att ”det omfattande och särskilt allvarliga intrång som direktivet innebär i de aktuella grundläggande rättigheterna inte är tillräckligt noggrant reglerat”.

Beatrice Ask säger till TT att regeringen nu ska gå igenom domstolens beslut för att ta reda på var i den svenska lagstiftningen det kan finnas problem. Men hon menar att det är för tidigt att uttala sig närmare om vilka följder domen kan få i Sverige.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons