Homeopatin har ingen verkan

Homeopati, en av alternativmedicinens äldsta och mest spridda läror, döms ut i en stor internationell utvärdering. De speciella homeopatiska läkemedlen har inte bättre effekt än sockerpiller, är forskarnas kontroversiella slutsats. Homeopati, en av alternativmedicinens äldsta och mest spridda läror, döms ut i en stor internationell utvärdering. De speciella homeopatiska läkemedlen har inte bättre effekt än sockerpiller, är forskarnas kontroversiella slutsats.

Inger Atterstam
Publicerad
Annons

Den tyske läkaren Samuel Hahnemann utvecklade redan i slutet av 1700-talet homeopatin som ett alternativ till dåtidens skolmedicinska koncept. Den nya läran slog igenom, lanserades successivt i stora delar av världen och kom till Sverige på 1820-talet.
Fortfarande i dag blomstrar homeopatin framför allt i länder som Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Indien där ofta legitimerade läkare arbetar homeopatiskt. I Sverige lever homeopatin helt och hållet i den alternativa världen och läkare får inte ägna sig åt denna verksamhet.

En av grundbultarna i homeopatin är den egna arsenalen av läkemedel som tillverkas och förskrivs inom den homeopatiska rörelsen. De bygger på grundare Hahnemanns filosofi att substanser som hos en frisk person framkallar symtom kan bota samma sjukdom hos en sjuk.
Dock ska det aktuella botande ämnet först spädas ut i flera omgångar och skakas om i en process som kallas potensering. Det är då som de speciella energirika och helande krafterna frigörs och blir kvar i läkemedlet. De
hundratals befintliga homeopatisk läkemedlen innehåller därför oändligt små mängder aktiv substans. Ju mindre, desto bättre helande effekt på patienten, var Hahnemanns budskap.
Det är just detta fenomen med de enormt utspädda preparaten som skolmedicinen haft svårast att acceptera. Kritikerna har ansett att dessa läkemedel inte kan ha någon som helst tänkbar medicinsk påverkan utan att det måste handla om placeboeffekt, det vill säga att patienten i samverkan med homeopaten fås att tro att hon ska bli bättre.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons