”Deprimerade unga bör inte nekas medicin”

Varningar för antidepressiva mediciner har gjort att ungdomar som skulle behöva dem inte får läkemedel. Hur kan myndigheter fatta beslut med vidsträckta konsekvenser tvärs emot förnuft och vetenskaplig kunskap? undrar docent Göran Isacsson.
Varningar för antidepressiva mediciner har gjort att ungdomar som skulle behöva dem inte får läkemedel. Hur kan myndigheter fatta beslut med vidsträckta konsekvenser tvärs emot förnuft och vetenskaplig kunskap? undrar docent Göran Isacsson. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Att unga mellan 10 och 19 år tar sitt liv har ökat med 60 procent under de senaste tio åren. Alltmer talar för att orsaken är att deprimerade ungdomar inte får tillgång till antidepressiva läkemedel. Det skriver Göran Isacsson, docent och överläkare i psykiatri.

Publicerad
Annons

De europeiska (EMA) och amerikanska (FDA) läkemedelsmyndigheterna offentliggjorde år 2003 misstankar om att antidepressiva läkemedel skulle kunna medföra ökad självmordsrisk hos unga. Sedan 2004 måste en varningstext med denna innebörd finnas i varje förpackning av antidepressiva läkemedel. Dessa varningar fick stort genomslag i massmedia under rubriker som ”lyckopiller kan leda till självmord” och åtföljdes av en dokumenterad minskad användning av dessa preparat bland unga. Bakgrunden till myndigheternas beslut var att i experimentella kliniska prövningar av antidepressiva läkemedel till barn och unga hade självmordstankar rapporterats ungefär dubbelt så ofta bland de som fått aktivt läkemedel som bland de som fått placebo.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons