Stig Strömholm:Västgötens akademiska flit ledde till Wien

Björn Magnusson från Lödöse tillbringade större delen av sitt yrkesliv vid universitetet i Wien kring mitten av 1400-talet. Om honom och om vad han predikade i Stefansdomen kan man läsa i skrifter från det lärda sällskapet Runica et Mediaevalia.

Uppdaterad
Publicerad
Dagens Wien. Till höger skymtar Stefansdomen, där Björn Magnusson från Lödösö höll predikningar på 1400-talet.

Dagens Wien. Till höger skymtar Stefansdomen, där Björn Magnusson från Lödösö höll predikningar på 1400-talet.

Foto: SCANPIX
Annons

”Hur få”, utropar den svenske 1700-talshumanisten Jacob Jonas Björnståhl i ett resebrev, ”äro de som veta, att Diarbekir i Mesopotamien är den gamla Amida, kallad tillförne Tiganocerta.” Det var säkert en försvinnande minoritet redan på Björnståhls tid, och inte lär det ha blivit bättre med åren. Det kan inte råda tvivel om att den entusiastiske unge lärde ser denna utbredda okunnighet som ett beklagligt missförhållande. Sannolikt skulle den okunniga majoriteten i dag med större öppenhet än i Björnståhls dagar våga visa irritation över hans anspråk på deras tid och flit. Det är därför inte tillrådligt att alltför ivrigt ondgöra sig över att det sannolikt är mycket få som vet att Bero Magni de Ludosia alls inte var – som man eljest lätt skulle kunna tro – en italiensk operasångare, en karibisk sjörövare eller boven i ett studentspex.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons