”Sverige är på väg mot en bostadskrasch”

Myndigheter och politiker har ungefär ett år på sig att agera innan de tvingas ta hand om en finanskris. Det är hög tid att börja höja räntan och begränsa den utländska upplåningen, skriver Göran Collert, Sverker Lerheden och Roland Petersson.

Uppdaterad
Publicerad
Priserna för bostadsrätter skulle behöva minska med omkring 40 procent för att vi i Sverige skall ha en långsiktigt uthållig bostadsmarknad, skriver debattörerna.

Priserna för bostadsrätter skulle behöva minska med omkring 40 procent för att vi i Sverige skall ha en långsiktigt uthållig bostadsmarknad, skriver debattörerna.

Foto: Tomas Oneborg
Annons

Trots att bostadsmarknaden i Stockholm har kylts ner under senare tid finns det många likheter med finans- och fastighetskrisen på 1990-talet. Byggandet var då och är nu rekordhögt och arbetslösheten var då låg och ligger nu på cirka 2–3 procent rensat från nytillkomnas arbetslöshet. Byggarbetslösheten var då och är nu obefintlig. Tillgångsinflationen var då och är nu rekordhög. Vi hade då liksom nu en stor invandring. Produktiviteten i byggbranschen utvecklades då negativt och utvecklas nu svagt eller inte alls.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons