”Små avlopp kan felaktigt underkännas”

Tusentals små avloppsanläggningar kan underkännas på felaktiga grunder, på grund av en ny studie. Låt oss hoppas att vi slipper höra politiker som hänvisar till denna undermåliga rapport, skriver Roland Ekstrand på Svensk Klimatcertifiering.

Publicerad
Annons

303 ton fosfor och 3 133 ton kväve släpps ut varje år från småskaliga avloppsanläggningar, enligt en ny rapport från Smed (Svenska MiljöEmissionsData). De flesta människor noterar inte denna uppgift om de inte är direkt berörda som boende på någon av de 665 968 fastigheter som har vattentoalett i fastigheten eller personer som var folkbokförda på dessa fastigheter – 1 201 935 personer. Antalet personer och fastigheter som är berörda har man fått fram genom en enkätundersökning riktade till kommunerna, och siffrorna kommer från alla sammanräknade rapporter. Att ta bort fosfor i avloppsvattnet i våra stora reningsverk som släpper ut avloppsvattnet efter rening direkt i sjöar och hav är lätt att beräkna genom mätningar. Nu riktas fokus på de små avloppen och beslutsfattarna i kommunerna har genom Smed-rapporten fått en vetenskaplig dokumentation för att i stor skala inventera och underkänna små avloppsanläggningar runt om i landet. Resultatet kan bli att fastighetsägare måste anlägga nya avloppsanläggningar eller att kommunerna bygger ut sitt VA-nät. Fastighetsägarna blir då tvungna att ansluta sig till VA-nätet. Totalt kan det röra sig om investeringar för flera miljarder kronor som kommer att drabba fastighetsägare, trots att det i många fall inte behövs.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons