”Männens sårbarhet måste uppmärksammas”

Män i allmänhet – och i synnerhet män som är fångna i de traditionella maskulinitetsidealen – kommer inte självmant att söka hjälp. Det är en del av problemet, skriver författarna.
Män i allmänhet – och i synnerhet män som är fångna i de traditionella maskulinitetsidealen – kommer inte självmant att söka hjälp. Det är en del av problemet, skriver författarna. Foto: Henrik Montgomery/TT

Om det gick att få ner mäns självmordstal till kvinnornas nivå skulle mer än vart tredje självmord försvinna. Uppenbart är män mindre benägna att söka hjälp när de mår psykiskt dåligt, skriver flera professorer samt representanter för föreningen Mind.

Publicerad
Annons

Män svarar för 70 procent av alla självmord i Sverige. Bland män i åldern 15–44 år det den vanligaste dödsorsaken. Mäns kraftiga överrepresentation har länge varit känd, men forskare och beslutsfattare använder genus som en beskrivande faktor snarare än som orsak till suicidalt beteende. Det är dags att betrakta självmordsfrågan ur ett genusperspektiv, och anpassa det suicidpreventiva arbetet därefter.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons