Skogen bör användas som koldioxidsänka

Publicerad
Annons

Skogsindustriernas vd Mårten Larsson argumenterar att det är skillnad mellan kol och kol, beroende på vart atomerna kommer ifrån (
Brännpunkt 19/12). Kol som ingår i ett slutet kretslopp skadar inte klimatet, är den bakomliggande tanken. Det är i och för sig sant, men historien är mer komplicerad än så. Genom 200 år av industrialisering och avskogning världen över har koldioxidhalten i atmosfären ökat från omkring 250 ppm (parts per million) till över 400 ppm. För att stanna inom ett klimat liknande det som gynnat mänsklighetens utveckling måste därför koldioxidhalten sänkas på sikt. Det räcker således inte om världsekonomin blir klimatneutral.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons